cronici kooperativa poetică poezie recomandări

Distrugerea ca dezinsecție a spațiului senzorial – despre „Ascunde amintirile și distruge tot ce-am atins” de Luminița Amarie

Luminița Amarie a publicat volumele de versuri Lacrimile, dinții albi ai durerii (Editura Eminescu, 2012), Destin făcut dintr-un cuvânt (Editura Singur, 2012), Chintesența de a fi (Editura Eminescu, 2013), Fericirile care dor (Editura Blumenthal, 2015) și Cărbune de fum (Editura Brumar, 2015). Volumul Ascunde amintirile și distruge tot ce-am atins apare în 2019, la Casa de Editură Max Blecher.

Titlul este o componentă activă a volumului – el poate fi privit ca un proces distructiv în desfășurare: printre primele poeme se menționează „(femeia aceasta există/ chiar dacă nu o vedeți)” (p. 19), iar spre finalul volumului, memoria devine asemenea unui sit arheologic în spațiul distrugerii: „femeia de aici (…)/ nici măcar nu există e doar o închipuire a traumelor/ din sângele ei”. (p. 53)


Dacă îţi place articolul:


Volumul Luminiței Amarie este unul al distrugerii ca dezinsecție a spațiului senzorial, al mâinilor care păstrează atingerea ca pe o forță de anihilare, al frigului și al morții. Un volum al identităților nou create pentru cuvintele clasice – moartea nu e sfârșitul la care se închină tristețe, este apexul inimii cu care se trăiește – nu pentru viață, ci pentru a contempla anularea ei: „am construit/ doar pentru a privi cum se dărâmă” (p. 20), „prelungesc iluzia că o viață nu începe/ ci doar se încheie” (p. 19). Sfârșitul nu înseamnă agitație sau regret, înseamnă respirație: „somnul adânc liniștitor (nu există)/ (poate doar când nu mai ai nimic de distrus)“. (p. 57)

Intenția volumului se delimitează de viață și o plasează într-un spațiu inaccesibil: „acolo e viața/ (în mâinile altcuiva)” (p. 33), direcție amplificată de versul „eu vin din generația morții” (p. 44). Spațiul morții e totodată un spațiu al excluderii: „nu poți trăi într-un loc mort/ cum nici într-un loc plin de viață“ (p. 39), astfel că volumul se află într-un punct de neutralitate din care se cristalizează procesul distructiv în desfășurare – unicul spațiu în care se poate trăi.

În același timp, Luminița Amarie explorează funcția corpului în spațiul non-fiziologic: „corpul meu e o mașinărie de indus în eroare/ o ustensilă de sterilizat tristețea” (p. 45), „trebuie doar ca trupul să devină ușor/ un instrument de măsurat plăcerea“ (p. 65), „în bucătărie reinventez/ utilitatea unui trup”. (p. 59)

Mâinile sunt elementele decisive ale corpului, cu multiple identități formatoare; astfel, ele sunt măsură pentru anxietate („mâinile ei/ au treizeci de ani de frică” – p. 29), punct de acumulare senzorial („durerea se instalează/ în încheieturile mâinilor” – p. 30), ele sunt cele care au funcția vorbirii („până când mâinile își recăpătă vocea” – p. 37) și forța care trebuie topită („să-mi opresc mâinile/ să nu mai miște/ să nu” – p. 56). Mâinile sunt precursoare ale distrugerii – „distruge tot ce-am atins”, dar și limite ale procesului, singurele care pot uniformiza – „trec din mâna stângă în mâna dreaptă/ o piatră ce nu mai are nicio asperitate”. (p. 66)  

Dimensiunea dedublată a volumului descinde din prezența constantă a parantezelor, păstrând un fir paralel explicativ, un reper rezistent la forța distructivă. Ele aduc poemelor subtitrări ale obiectelor: „oglinzi/ (o femeie își cutreieră singurătatea)” – p. 48, iau forma unor principii: „dimineața/ să nu accepți/ violența mișcărilor” – p. 5, sau expun elemente de fragilitate: „aș putea pleca oricând/ nimeni nu m-ar întreba/ nu-mi va anunța nimeni/ părinții prietenii” – p. 5, de altfel declarate ascunse în dimensiunea discursului poetic („nu-mi arăt scăderile vulnerabilitatea țipătul” – p. 44).

Volumul Luminiței Amarie este unul al noilor sensuri, al morții ca element de siguranță și al distrugerii ca purificare și scop; un volum al frigului și al vocii din carne, al mâinilor ca precursor pentru atingere și, implicit, pentru distrugere.

Luminița Amarie, „Ascunde amintirile și distruge tot ce-am atins”, Casa de Editură Max Blecher, anul publicării: 2019, nr. pagini: 72


Fotografie reprezentativă: Chandler Cruttenden / Unsplash (crop)

despre autor

Miruna Romanciuc

Am 26 de ani și sunt medic rezident. Pe fondul pandemiei, am dezvoltat interesul meu pentru poezie. Am publicat poeme în revistele online Noise Poetry, Parnas XXI, Euphorion, Echinox, O mie de semne, Opt motive, Revista Monitorul de Poezie, Șangri-La Artistic Ground – secțiune Noncanon, ‘Tuș Zine’, Steaua, Revista Planeta Babel, Axis Libri la rubrica Jurnal Poetic, Revista Golan, Literomania, Museum of intimacy, pe blogul Ramonei Boldizsar, dar și în grupurile literare Jurnal Poetic, CLUBUL QPOEM – atelier poetic popular. Am luat parte, alături de poetele Amalia Cernat și Cristina Drăghici, la episodul 19 din Poets of the East, emisiune radio găzduită de Mircea Dan Duță și Richard Spisak. Am citit câteva poeme la ediția a doua din Saloanele Literare Familia, la invitația lui Mircea Dan Duță, iar unele dintre ele sunt disponibile în Peru și Columbia, publicate în Revista Kametsa, respectiv Noche Laberinto. Am participat la ediția a 3-a a Festivalului de Poezie Alba Iulia Stand-Up Poetry, moderat de Marcel Vișa, unde am susținut prima lectură publică, iar cea de-a doua a fost în cadrul festivalului Ecosistem, organizat de Shangri-La Artistic Ground. Câteva dintre poemele mele se găsesc de curând în cadrul antologiei Generația O Mie de Semne – 59 de poeți apăruți la „Poșta redacției”, coordonată de Gelu Diaconu, CDPL, 2022.

scrie un comentariu