cronicirecomandări

Vocile anonimizate ale războiului – despre „Copilării trecute prin război”

Efectele disruptive ale primei conflagrații au cunoscut o amploare considerabilă în plan social, multe aspecte rămânând încă de investigat. Volumul de față reunește travaliul impresionant al unor specialiști ale căror studii focalizează asupra perioadei de desfășurare a Marelui Război și a realității postbelice, operând pe trei paliere. O primă secțiune a lucrării, Realități, ideologii, ficțional...

citeşte-mă!