cronicirecomandări

E un univers perfect înăuntrul nostru – despre „Doamna Nobel” de Lisa Strømme

Alfred Nobel. Unul dintre cele mai importante nume înscrise în panteonul umanității este asociat, în mintea oricărui contemporan, cu ideea de „excelență” și cu rigoarea științifică, ce ne face să eludăm, într-un proces firesc de esențializare, micile detalii, particularul, nuanțele infinitezimale ale unei vieți puse în slujba științei. Din nevoia de a recupera aceste mici fărâme de viață p...

citeşte-mă!